top of page
Transformatisooni paketid
lotus1.jpg
Enesemuutumise maitseproov

Kas Sinu elus võiks olla midagi teisiti? Kas rohkem on hetkel küsimusi, kui vastuseid?

Kas Sa oled valmis looma muutusi oma praegusesse ellu? 


Olen Sinu jaoks kokku pannud 30 päevase “Enesemuutmise maitseproovi” paketi.
Kolmkümmend päeva endale on sissejuhatus eneseleidmise teekonnale. Kuu aja jooksul on sul võimalik avastada teema, millega oma arenguteel edasi liikuda.

lotus2_edited.jpg

Järjepideva muutuse looja meistriklass

3 kuud ehk 90 päeva.

See on ühest küljest väga lühike aeg, kuid teisalt piisavalt pikk, et viia sisse püsivaid tulemusi ja muuta piiravaid mustreid ja uskumusi jäädavalt.

Olen Sinu jaoks kokku pannud 3 kuuse "Järjepideva Muutuse looja" paketi.

lotus3.jpg

Totaalne transformatsioon

Kas Sa soovid, et Sinu elus muutuks jäädavalt ära mõni senine kitsaskoht? Kas Sa oled valmis rapsimise asemel rahulikult pühenduma? 


Kui jah, siis on 6 kuune “Totaalse Transformatsiooni” pakett just Sulle.

Anchor 1
lotus1.jpg
Enesemuutmise maitseproov

30 päeva endale sisaldab:

 • 30 minutilist kõne, mille jooksul kaardistame teema, milles muutust või edasiliikumist soovid.

 • Ühte Tarodiagnostika või Hexa-Matrixi sessiooni , mis aitab paika saada sihid ning arhetüüpse maailma ja kanalduste abil luua rohkem selgust.

 • Ühte Energiaväljatöö/Konstellatsiooni sessiooni - vanadest mustritest lahti ühendamine, mittetoetavate uskumuste, mälupiltide jm ümberkirjutamine või midagi muud panustavat, mis sessiooni käigus luua tahab.

 • Ühte personaalselt Sulle loodud salvestus e. “Ketlyn`i Meditatsioon”, mida saad kuulata endas toimuvate muudatuste toetamiseks.

 • Vajadusel 60 minutilist vestlust peale 30 päeva möödumist, et tajuda, kuidas teemaga edasi liikuda, kui seda vajad.

 • Vajadusel personaalseid harjutusi ja praktikate soovitusi, et saaksid oma 30 päevasest Muutuse teekonnast võtta maksimumi. ​

 

Pakett sobib Sulle, kui:

 • oled valmis muutusteks

 • tead, et 30 päeva on Sinu jaoks piisav ja jõukohane periood, et endaga tööd teha

Paketi tasu on 555 eurot

Paketi eest on võimalik tasuda kuni kahe maksena.

Sessioone saab teha läbi nii veebikõne kui ka kohapeal.

lotus1.jpg
Anchor 2
lotus2_edited.jpg
Järjepideva muutuse loojaklass

Pakett sisaldab:

 • 30 minutilist kõne, et paika panna teema ja eesmärgid, kuhu soovid sellel teekonnal jõuda.

 • Tarodiagnostika või Hexa-Matrixi sessiooni vastavalt Sinu vajadustele ja minu tajudele. Sessioon on segu coachingust, hingesõnumite kanaldusest ja sisemaailma konstellatsioonist. Seeläbi saad suurema selguse ja sihid, kuhu edasi liikuda.

 • Energiaväljatöö/Konstellatsiooni sessioone vastavalt Sinu vajadustele ja minu tajudele. Siin saame koos läbi töötada kõige erinevamaid piiranguid ja takistusi. Kuni 3 tööd 90 päeva jooksul.

 • Vajadusepõhiseid suunised, harjutusi ja praktikaid teekonna toetuseks.

 • Isiklikult Sulle loodud toetavaid salvestusi, valitud teema/teemade lõikes.

 

Pakett sobib Sulle, kui:

 • Sa oled valmis pühenduma muutusele

 • soovid valida pühendud parema elu loomisele

 

Paketi tasakaalupanus on 999 eurot.

Paketi eest on võimalik tasuda kuni kolme maksena

Sessioone saab teha läbi nii veebikõne kui ka kohapeal.

lotus2_edited.jpg
Anchor 3
lotus3.jpg
Totaalne transformatsioon

6 kuud aega iseendale sisaldab:

 • Vestlust, kus seame sihid ja paneme paika plaanid.

 • Igas kuus vajadusel kahte sessiooni Sinu teekonna toetuseks. Võimalus valida Tarodiagnostika,Hexa-Matrixi sessiooni, Energiaväljatöö/Konstellatsiooni sessiooni, Selgusevestlust, Alateadvuse Rännakut.

 • Vastavalt vajadusele hetkeolukorra ja edasise teekonna kaardistamise vestlust.

 • Personaalselt Sinule loodud “Ketlyn ́i meditatsioone”.

 • Vastavalt vajadusele, harjutuste, praktikate soovitusi, et toetada Sinu teekonda.

 

Pakett sobib Sulle, kui:

 • oled valmis liikuma järjepidevalt muutuste suunas, et luua enda Unistuste elu!

 

Paketi tasakaalupanus on 1999 eurot.
Võimalus tasuda kuni kuue maksena.

Sessioone saab teha läbi nii veebikõne kui ka kohapeal.

lotus3.jpg
bottom of page